Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin

İmplant Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

İmplant malzemesinin fiyata etkisi nedir?

Dental implantlar genel olarak titanyum alaşımından elde edilen biyouyumlu vidalardır. Günümüzde her yıl giderek artan miktarda zirkonyum materyalinden de dental implantlar üretilmektedir. Ancak üretim maliyeti titanyum implant üretim maliyetinden daha fazladır ve dolayısıyla zirkon implant uygulamaları daha pahalı olmaktadır.

Titanyum, ucuz bir maden olmakla birlikte implant materyalinin üretimi sırasında yapılan tasarımlar, materyal üzerindeki yivlerin, iç yapısının, uygun frezlerin, ölçü parçalarının, abutment denilen kesik diş formundaki materyallerin vb üretimleri için ciddi Ar-Ge bütçeleri ayrılmaktadır.

Dental implant üretimi esnasında kemik ile implantın bağlantı kurmasını kolaylaştıracak çeşitli uygulamalar implant yüzeyinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla implant sadece titanyum alaşımı bir materyalin şekil verilerek kemik içerisine uygulandığı bir metal değildir.

İmplant yaptırırken kişinin durumuna özel operasyonların etkisi.

İmplant operasyonu yapılacak bölgedeki ve karşısındaki dişlerin, kemik dokusunun, implant yapılacak bölgedeki diş eti dokusunun implant açısından uygun olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. Zemini sağlam olmayan bir alana yapılacak implant başka sorunlara neden olabilmektedir. Dolayısıyla implant yapılacak bölgede bir diş ya da diş eti hastalığı var ise öncelikle bu tedavilerin yapılması gerekir. Diş eti eksikliği durumlarında ise diş eti operasyonu gerekiyor ise genellikle implant operasyonu öncesinde bu operasyon yapılır ancak bazen her doktora uygun görürse implant operasyonu esnasında ya da iyileşme sonrasında da yapılabilmektedir.

İmplant yaptırırken,

  • Çene kemiğinizin durumu,
  • Yapılacak markanın geçmişi,
  • Doktorun tecrübesi,
  • İmplant üzerine gelecek protezin materyali,
  • İmplant üzerine gelecek dişin vidalı-simante olması

gibi durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Çene kemiğinin durumunu saptamak için ağız içi muayene ve panoramik röntgen ile değerlendirme dışında gerekli ise tomografi istenilerek üç boyutlu olarak da görmek istenebilmektedir. Çünkü özellikle uzun yıllar dişsiz kalmış ya da kemik kaybı olan, diş eti hastalığı olan bireylerde kemiğin durumu tam saptanamayabilir. Operasyon öncesinde daha net karar verebilmek için tomografi bu nedenlerle istenebilmektedir.

Tomografide görülen çene kemiğinde ileri bir erime düzeyi bulunuyor ise bu durumlarda implant operasyonu dışında bazı uygulamalar yapmak gerekebilmektedir. Bu uygulamalar; kemik grefti uygulamaları, kemik grefti örtüsü de diyebileceğimiz kemik tozlarını bir arada tutmaya yarayan membran, membran sabitleyici pinler, PRF (Platelet Rica Fibrine).

Üst çene arka bölgede çekilen dişlerin sinüslere çok yakın olduğu durumlarda ya da dişsiz uzun süre kalınan zamanlarda sinüs boşluğu aşağı doğru inmeye başlar. Bu gibi durumlarda implant için yeterli mesafe bulunmaz ise sinüs membranın yükseltilmesi, kemik grefti, kemik örtüsü vb materyallerin uygulanması işlemleri (sinüs lifting) yapılmaktadır.

Yetersiz kemik ya da diş eti bulunan bireylerde bu ve benzeri başka uygulamalar ile implant operasyonu yapılabilmektedir. Ancak bu işlemler ileri implant cerrahisi işlemleridir ve implant sürelerini uzatmaktadır. Fazladan cerrahi işlem uygulanması, çeşitli materyaller kullanılması da implant operasyonunun maliyetini yükseltmektedir. Bu nedenle implant operasyonu öncesinde gerekli muayene, görüntülemeler ile durumun saptanıp, planın net yapılması önemlidir. Tabi ki bu işlemlerin hepsi kolay ya da zor, bir cerrahi işlem olduğu için planlanmayan bazı durumlar nadir olsa da karşımıza çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda önemli olan doktorun tecrübesidir.İmplantın

İmplantın üzerine yapılacak dişin malzemesi neden olacak?

İmplant fiyatlarını öğrenirken implantın üzerine yapılacak dişin vidalı ya da simante olup olmadığını öğrenmeniz önemlidir. Çünkü vidalı dişlerin laboratuvar prosedürleri daha zordur ve daha maliyetlidir. Ancak uzun vadede herhangi bir problem olduğu zaman ağızdan çıkarılmasının kolaylığı, dişin oynaması halinde kolaylıkla sabitlenebilmesi, kolaylıkla implantın üzerinden çıkarılıp yerleştirilebilmesi gibi avantajlar bulunmaktadır.

İmplant markasının implant fiyatında etkisi nedir?

Dünyada günümüzde çok fazla implant markası bulunmaktadır ve üretim teknikleri, bulundukları ülkelerdeki gümrükler, para birimleri, Ar-Ge çalışmaları büyük değişiklikler göstermektedir. Bu nedenlerle de farklı fiyat politikaları bulunmaktadır.

İmplantları sadece fiyatlarına göre değerlendirmek hekimi de hastayı da çok yanlış bir seçime yönlendirebilmektedir. Çünkü kemik durumu ya da planlanan proteze göre bazı markalar tercih edilebilmektedir. Bu nedenlerle marka seçimini hekime bırakmanız sizin için en doğru tercih olacaktır.